Opšti uslovi pružanja usluga

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe internet sajta.
Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja.
Opštim uslovima kupovine definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

 

Značenje izraza navedenih u Ugovoru o kupoprodaji


Prodavac – Milorad Janić PR Trgovina putem pošte i interneta DIGOD Ruma koji svoju delatnost internet trgovine obavlja pod nazivom, brendom eKolora.
Matični broj: 66924785
PIB: 113577482
BP: 31954/2023
Tekući račun: 160-6000001677977-30  koji se vodi kod Banke Inteza
Telefon: 060/18-81-352
Kontakt e-mail: kontakt@ekolora.rs

www.eKolora.rs –  web stranica u vlasništvu Prodavca.
Korisnici – svaka osoba koja web stranicu www.eKolora.rs koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu
Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod.
Web shop aplikacija – programski deo prezentacije www.eKolora.rs pomoću kojeg kupci imaju mogućnost da poručuju proizvode iz ponude eKolora koristeći svoju izabranu e-mail adresu i šifru za pristup ovom delu prezentacije.


Korišćenje sajta

Online kupovina – UPUTSTVO

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta eKolora.rs isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

 1. Korisnicima sajta eKolora.rs strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera, spidera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i  bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja ili usporenja sajta.
 2. Nedozvoljeno korišćenje sajta eKolora.rs u smislu stava 2. ovog člana smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi i krivičnoj prijavi.

Opšti uslovi

 1. Nakon prijema narudžbe putem sajta eKolora.rs, Prodavac nije  obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
 2. Nakon potvrde narudžbe od strane Kupca, narudžba se može otkazati u roku od 14 dana od dana porudžbine ako roba nije poslata ili je u neispravnom stanju.
 3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku
 4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti Kupca.
  Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe
 5. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni.
 6. Ovim uslovima bliže se uređuju uslovi kupovine i plaćanja, način uslovi  i rokovi isporuke, pravo na reklamaciju.
 7. Proizvodi koji se prodaju putem naše on line prodavnice poseduju sva svojstva za redovnu upotrebu stvari u skladu sa njenom namenom. Saobraznost robe se utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni kako je to regulisano dokumentacijom koja ide uz artikal.
 8. Proizvodi se prodaju po cenama izražene u dinarima (prodavac nije u sistemu PDV-a), uz svaki proizvod cena je jasno izražena. Prilikom opisa proizvoda, slika i cena trudimo se da budemo što precizniji ali ne možemo garantovati da su u svakom momentu sve informacije kompletne i bez greške. U cenu nisu uračunati troškovi isporuke.
 9. Kupovinom putem našeg sajta potvrđujete da se slažete sa uslovima on line kupovine definisane ovim ugovorom.
 10. Jako je važno da pre izvršene porudzbine proverite da li ste sve pročitali i razumeli odredbe ugovora.
 11. Ugovor na daljinu se zaključuje samo na srpskom jeziku.

 

Poručivanje i zaključenje ugovora

Poručivanje robe se vrši putem naše web stranice i definisan je ovim opštim uslovima.

Kupovinu na našem sajtu mogu da izvrše punoletna fizička i pravna lica ukoliko se isporuka vrši na teritoriji Republike Srbije. 

Po zaključenju ( po završetku Vaše porudzbine i slanjem ) porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane eKolore na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

Da biste kupili putem sajta eKolore potrebno je da se registujete. Registracijom na našem sajtu garantujete za tačnost i potpunost podataka koje ste uneli prilikom registracije. Registracijom na našem sajtu prihvatate uslove kupovine i odredbe ugovora a isto tako dajete saglasnost da eKolora može da obradi Vaše podatke iz porudzbine za potrebe naše evidencije. Takođe dajete saglasnost da eKolora kasnije te podatke može dati trećim licima u svrhu slanja obaveštenja Kupcima putem sms poruka, e-mail -a i drugim načinima, a u cilju marketinških aktivnosti, uz obaveznu zaštitu podataka kupaca i sprečavanje njihove zloupotrebe.

Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane eKolore na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

Cene

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV 20%. Sve cene su date u dinarima lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

U cenu nisu uračunati troškovi isporuke robe. Cene robe su podložne promenama sve do momenta kada dobijete potvrdu Vaše porudzbine. 

Na koji način možete da izvršite plaćanje pogledajte Način plaćanja.


 Garancija kvaliteta

 1. Prodavac garantuje za kvalitet svojih proizvoda.  eKolora nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, eKolora ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u zakonskom roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo vam vratiti novac.
 2. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa  propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda.
 3. Davalac garancije ne snosi troškove dostave ako kupac šalje kurirskim službama.
 4. U slučaju neizvršenja obaveze iz stava 2. ovog člana, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
 5. Kupac gubi pravo na garanciju ako se proizvod koristi nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu istaknutih na ambalaži  i ako je proizvod korišćen u uslovima rada za koje nije predviđen. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.
 6. Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke(slanja robe) dužnost Prodavca je da izvrši pregled proizvoda i Kupca  da odmah po prijemu  izvrši pregled proizvoda i odmah obavesti prodavca na eventualna mehanička oštećenja i postupi po članu 7 u tom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Dostava robe i eventualna ograničenja

 1. Za proizvode poručene putem web sajta eKolora.rs do 12 sati rok isporuke je 72 sati (tri radna dana).
 2. Za proizvode iz stava 1. ovog člana poručene posle 12 sati rok isporuke je 96 sata (četiri radna dana).
 3. Izuzeto iz stava 1. ovog člana ukoliko Prodavac proceni rok isporuke može biti kraći ili duži.
 4. Ukoliko dostavljen proizvod ne odgovara, po bilo kom osnovu, naručenom od strane Kupca a isti ne želi da odustane od narudžbine već želi da mu se dostavi drugi, rok iz stava 1. i 2. ovog člana se produžava za 72 sata (tri radna dana).
 5. Dostava robe Kupcu se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Reklamacije na oštećenja u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu, nepotpunu pošiljku i eventualnu neispravnost nekog proizvoda kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite oštećenje:

 1. Nemojte potpisati prijem pošiljke
 2. Zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi poručeni proizvodi su na broju, potpišite prijem pošiljke
 3. Ukoliko deluje da je proizvod oštećen (ili da nešto nedostaje), definitvno odbijte prijem pošiljke, i javite se nama, radi utvrđivanja daljih koraka, kako bi ste dobili ispravan, neoštećen proizvod


Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste zaključili da je došlo do oštećenja u transportu


Obavezno sačuvajte proizvod u originalnoj ambalaži, u kojoj vam je pošiljka isporučena
Molimo da slikate oštećenu ambalažu i proizvod, i sliku pošaljete na reklamacije@eKolora.rs

Dostava kurirskim službama 

 1. Dostavu robe Prodavac vrši putem svojih partnera (kurirske službe)
 2. Kupac je obavezan da primljenu robu pregleda kako bi uočio eventualna spoljna oštećenja.
 3. Ukoliko Kupac prilikom radnji iz stava 2. ovog člana primeti nepodudarnost robe sa naručenom, ili vidljiva spoljna oštećena dužan je ista prijaviti dostavnom kuriru i odbiti prijem takve robe i obavesti prodavca.
 4. U slučaju iz stava 3. ovog člana kurir je obavezan vratiti robu Prodavcu, a u dostavni list upisati komentar Kupca tj. razlog odbijanja porudžbine.
 5. Ukoliko Kupac potpiše dostavni list, saglasan je da je roba primljena bez vidljivih spoljnih oštećenja i da odgovara naručenoj.
 6. Ukoliko je Kupac potpisao dostavni list nema pravo žalbi po osnovu iz stava 5. ovog člana.


Cena dostave


Cena dostave robe je definisana cenovnicima naših partnera (kurirskih službi) koji  su istaknuti na web sajtu www.eKolora.rs

Dostava gabaritnih pošiljki se obračunava na poseban način.


Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php


Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 

Zaštita prilikom plaćanja putem Interneta


Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za eventualni informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu (broj kartice, datum isticanja, CVV2 ili CVC2 broj i sl.).

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica putem interneta, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, eKolora je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro, Dina  metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju plaćanja gotovinom, potrošaču se novac uplaćuje na tekući račun u banci popunjavanjem obrasca.

Ako je plaćanje izvršeno kao pravno lice novac se uplaćuje isključivo na račun firme sa koje je novac uplaćen popunjavanjem obrasca.

Slanje dokumentacije na mail


Ostavljanjem mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija koja se odnose na ugovor o prodaji šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. eKolora će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Saglasnost i promene uslova

Kupac je obavezan da pre kupovine putem web sajta  www.eKolora.rs pročita ove Uslove kupovine.
Prodavac se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.
Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim Uslovima kupovine na ovoj strani

Obaveštenje za naše korisnike

Prilikom popunjavanja narudzbenice, pre zaključenja ugovora, naši korisnici potvrdjuju da su uredno obavešteni o: 

 • o osnovnim obeležjima robe i usluga
 • poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona Prodavca
 • Prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne može utvrditi unapred, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti Kupcu na teret
 • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvšrenja drugih ugovornih obaveza
 • postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe
 • načinu izjavljivanje reklamacije Prodavcu, o mestu prijema, načinu postupanja po reklamacijama i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava po osnovu saobraznosti.
 • o uslovima za raskid ugovora
 • o mogućnosti za vansudsko rešavanje sporova
 • da putem linka može da prepozna, uskladišti i reprodukuje tekst ugovora
 • da pre zaključenja ugovora može da izmeni odnosno ispravi greške u unosu podataka prilikom popunjavanja narudzbenice
 • o postupku koji se primenjuje kod zaključivanja ugovora
 • o svim ugovornim obavezama
 • o opštim uslovima poslovanja koja su sastavni deo ugovora
 • da ugovor može biti zaključen na srpskom jeziku i da su sva dokumena dostupna na srpskom jeziku
 • kada bude donet kodeks ponašanja da će imati mogućnost elektronskog pristupa a sve u smislu člana 12. Zakona o zaštiti potrošača.

 

Korpa