Reklamacije

Sve proizvode koje kupite kod nas dostavićemo Vam sa neophodnom dokumentacijom. Ukoliko prilikom isporuke robe ustanovite da roba nije saobrazna ugovoru imate pravo na reklamaciju. Na reklamaciju imate pravo i ako se ustanovi da je isporučena roba oštećena ili da nije kompletna. 

Svi proizvodi se prodaju sa garancijom proizvođača. Reklamacioni postupak otpočinje tako što ćete nas kontaktirati na mejl adresu reklamacije@ekolora.rs  ili pozivom na naš broj telefona 061/15-66-346. Mi ćemo Vam dostaviti zahtev za reklamaciju ili isti možete preuzeti sa našeg sajta OVDE. Nakon toga pošaljite zahtev za reklamaciju na prethodno navedeni mejl.

Ukoliko roba nije saobrazna eKolora će izvršiti zamenu nesaobrazne robe. Trošak dostave nesaobrazne robe snosi eKolora. 

Reklamacije, povaćaj robe i saobraznost 

 1. Reklamacija prilikom aplikacije – ukoliko se prilikom aplikacije konstatuje da je isporučeni proizvod nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, Kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku. 
 2. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava iz tacke 1. ovog stava Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
 3. Otkazivanje porudžbine i raskid ugovora u slučaju otkaza porudžbine ili raskida ugovora Kupac snosi troškove transporta.
 4. Rok za odgovor Kupcu na reklamirani proizvod je 8 dana od dana prijema robe u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Nakon toga, prodavac donosi odluku da li će se Kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije Prodavac u potpunosti snosi troškove transporta.
 5. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.
 6. Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potreban je:
 1. dokaz o kupovini proizoda (Faktura i potpisana otpremnica)
 2. dokaz da je reklamirani proizvod sastavni deo sistemskog rešenja 
 3. dokaz o vremenskim uslovima tokom ugradnje proizvoda koji odgovaraju preporukama iz tehničkog lista
 4. sačuvanu originalnu ambalažu proizvoda sa jasno čitljivim podacima o datumu proizvodnje i broju proizvodne šarže
 5. informacije o načinu pripreme, korišćenom alatu i načinu ugradnje proizvoda koja odgovara preporukama iz tehničkog lista
 6. dokaz o izvršenoj egalizaciji pre ugradnje proizvoda koja odgovara preporukama iz tehničkog lista
 7. dokaz o uzorkovanju u dnevniku nijansiranja (važi za nijansirane proizvode)
 8. dokaz o dnevniku usipa koloranata (važi za nijansirane proizvode).

eKolora nije odgovorna za greške koje ste vi načinili prilikom izbora proizvoda ili ste načinili greške prilikom kupovine proizvoda. 

Ukoliko je neka greška nastala krivicom eKolore, odnosno ukoliko Vam bude dostavljen neispravan ili pogrešan artikal,  kontaktirajte nas a mi ćemo učiniti sve da grešku ispravimo. 

Odustanak od ugovora

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija koju možete preuzeti OVDE

Popunjeni obrazac sa Vašim zahtevom pošaljite na e-mail adresu reklamacije@eKolora.rs

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Ako kupac odustane od ugovora ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. U slučaju odustanka od ugovora trošak dostave snosi kupac. U slučaju odustanka novac će se kupcu vratiti nakon povraćaja neoštećene i ispravne robe. Kako bismo nakon povraćaja robe izvršili povraćaj novca potrebno je da popunite i sledeći obrazac za povraćaj novca koji možete preuzeti OVDE

 Zakonska odgovornost eKolore ne postoji ako isporučena roba:

   • Odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak
   • Ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovoraž
   • Ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste
   • Po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

  Odbijanje reklamacije

    • Prodavac je dužan da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)

    • Prodavac je dužan da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova 

   Korpa